Redenen om NIET een groepscursus te volgen

Te vaak hoor ik cursisten een bepaalde reden noemen om met hun hond met een groepscursus mee te doen, terwijl deze reden juist geen goed argument is voor een groepsles. In dit artikel wil ik ingaan op de misvattingen die er zijn over het meedoen aan een groepscursus met je hond en wanneer een privéles beter zou aansluiten.

Socialisatie in de les

De meest genoemde reden om mee te doen aan een puppycursus in groepsverband is socialisatie. Echter moet je je beseffen dat socialisatie de gehele dag doorgaat. Alles wat er om een pup heen gebeurd is onderdeel van de socialisatie. Of je nu thuis bent, bij iemand op bezoek of een ommetje loopt. De indrukken die je puppy opdoet zijn bepalend voor zijn beeldvorming van de wereld. Dat ene uurtje in de week op de hondenschool is maar een heel klein onderdeel van de 168 uren die een week bevat.

Om precies te zijn is die les op de hondenschool 0,6 procent van de wekelijkse socialisatie van je pup. De belangrijkste socialisatie gebeurt dus in en rondom je huis. In dit artikel ga ik hier dieper op in.

Bij hondenschool Hondleiding gebruiken we de les om je te voorzien van oefeningen en advies waarmee je de rest van de week aan de slag kunt met de socialisatie. Je leert dus voornamelijk zelf over socialisatie.

Angst

Bij een angstige puppy of volwassen hond staan eigenaren vaak te popelen om mee te doen met een groepsles om hun hond te laten wennen aan andere honden, zodat hij minder bang wordt. Bij angst is het belangrijk dat je in kleine stapjes naar het eindresultaat werkt. We willen namelijk dat de hond weer vertrouwen krijgt in een situatie en zelfverzekerder wordt. Te snel gaan kan flink averechts werken. Stel je kunt nog niet zwemmen en bent erg bang voor water. Is de oplossing dan dat iemand je in het water gooit?

Een bange hond willen we stapsgewijs begeleiden in zijn angst. Ook om hem de juiste vaardigheden aan te leren hoe om te gaan met zijn angst. Anders kan er ander ongewenst gedrag insluipen of een trauma. Heb je een angstige hond dan kunnen privélessen een optie zijn of we verwijzen door naar een gedragstherapeut. In overleg kunnen we kijken welke soort les het beste bij je hond past.

Specifieke problemen of probleemgedrag

Bij specifieke problemen is een groep soms ook niet geschikt. Stel je wilt alleen werken aan het probleem dat je hond aan de lijn trekt. Als je met een groep meedoet krijg je een mix van verschillende oefeningen, waarvan alleen een stukje over het wandelen zonder trekken gaat. Een groepsles is dan wel goedkoper dan een privéles, maar als de overige oefeningen niet relevant zijn is het zonde van je tijd en geld en zou je beter kunnen investeren in een aantal privélessen waarin het volledig draait om het trekken van je hond te verminderen.

Bij bepaald probleemgedrag zal worden doorverwezen naar een gedragstherapeut. Denk bijvoorbeeld aan agressie.

Spelen

Spelende puppy’s, wat zijn ze leuk! Tenminste…als er oprecht gespeeld wordt. Want de meeste puppyeigenaren zien niet het verschil tussen spelen en klieren. Dat is ook best lastig te zien als je de hondentaal niet beheerst. In de puppycursus laten we de pups niet spelen, maar leren we je de hondentaal. Pups zijn niet de beste leermeesters wat spelen betreft en spel slaat al snel om naar klieren en opjagen.

Een volwassen stabiele hond is een veel beter rolmodel om je pup (kort) mee te laten spelen. Daarnaast willen wij een hond leren dat jij de allerleukste bent in een prikkelrijke omgeving. Spelen aan het begin van de les resulteert in een les met overprikkelde pups die gefrustreerd zijn dat ze niet meer naar de anderen kunnen. Aan het eind van de les zijn de pups moe en soms overprikkelt en dan is spelen ook geen goed plan.

Redenen om WEL mee te doen met groepsles

Een groepsles is goedkoper dan privéles. Daarnaast is het meer een sociaal gebeuren. Er zijn meerdere mensen en honden aanwezig en het is natuurlijk erg leuk om andere pups te zien. Soms is het ook leerzaam om anderen bezig te zien met een oefening, al hoor ik vaak dat cursisten geen besef hebben van de anderen om zich heen omdat ze helemaal op gaan in de oefening en alleen met hun hond bezig zijn. Vooral omdat we bijna alle oefening tegelijktijdig doen in plaats van om beurten.

Wil je hulp met je hond en twijfel je welke cursus geschikt is? Neem dan contact met mij op.